X
تبلیغات
رایتل

سوشید

اماکن و پلمپ مغازه

چند روزی است که اماکن مغازه را پلمپ کرده است.

طبق نامه ای که به مجامع صنفی زده اند فک پلمپ را مشروط به گرفتن مجوز کرده اند.

همانطور که از متن های قبلی اطلاع دارید مغازه اصلی دارای مجور از مجامع امور صنفی می باشد و ما چون کار خود را توسعه داده ایم یک مغازه در نقطه ای دیگر اجاره کرده و کار خود را گسترش داد ه ایم.

البته سودی ندارد ولی دل خوش داریم که از یک طرف یکی از فامیلها را مشغول کار نموده ایم و ازطرفی دیگر تحرکی به کار خود داد ه ایم.

مشکلاتی که با تامین اجتماعی داشتیم که در متن های قبلی آمد. در رابطه با این مغازه هم به سختی با تامین اجتماعی به مشکل برخورده ایم و رئیس محترم تامین اجتماعی اعتقاد دارد که قانون شهر ما ( البته قانون تامین اجتماعی چنین حرفی نمی زند) می گوید کارفرما باید در مغازه خود حضور داشته باشد.

حال که ما یک کارفرما داریم و بیش از یک مغازه چند راه باقی می ماند:

۱- کارفرما به چند قسمت تقسیم شود و هر قسمت در یک مغازه حضور پیدا کند.

۲- قانون شهر ما! تغییر کند.

۳- فکر رئیس قانونی شود.

۵- قانون به طور کامل در  اجرا شود

...

حال با اماکن چکار کنیم!؟