X
تبلیغات
رایتل

سوشید

ایجاد اشتغال و موانع روبرو

همانطور که در مطالب قبلی اینجانب می بینید و مسائل و مشکلاتی که در آینده تصمیم دارم ارائه دهم ایجاد اشتغال در کارگاههای کوچک با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. که آنچنان از طرفی ریز و کوچک است که به چشم نمی آید و از طرف دیگر مجموع آنها مشکل ساز و بازدارنده می باشد.

به نظر من؛ تا زمانی که این اشکالات ریز و درشت در فرهنگ ایجاد کار حل نشود بطور قطع سیاست های کلی آنچنان تاثیر را نمی تواند داشته باشد.

من قانون گریز نیستم ولی گزینشی اجرا کردن قانون نیز کار خطرناکی می باشد. جایی که صحبت حق و حقوق باشد قانون را مسکوت بگذاریم ولی جایی که بعد نظارتی و .... است قانون را بطور جد سخت اعمال کنیم.

همانطور که در مطالب نداشتن مجوز دیدید قانون به سختی (حتی پلمپ مغازه)اعمال می شود و در جایی دیگر (تامین اجتماعی) تحقیقات محلی و صلاحدید شخصی جایگزین قانون می شود.