سوشید

۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف

در روزنامه شرق شماره ۹۲۴  مورخ دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ مصاحبه جالبی با معاون وزیر بازرگانی انجام شده بود که قسمتهای از صحبت معاون وزیر را می آورم:

«...در برنامه چهارم در مورد تمام اقشار حرف زده شده بود به غیر از اصناف. شما تمام برنامه چهارم را مرور کنید اصلاْ واژه اصناف در آن وجود ندارد. اما دولت نهم به هیچ عنوان دیدگاه سیاسی در مورد اصناف ندارد و نگاه جدیدی به اصناف دارد.

... مگر می شود گروه ۷ میلیونی نفری عضو گروه خاصی باشند.... بنابراین دولت این دیدگاه را دارد که اصناف قشر مومن و قابل اعتمادی به شمار می آیند.... اصناف متدین و مومن و قابل اعتماد هستند. یعنی آنها افرادی خداترس به شمار می آیند پس دولت هم می تواند به اصناف اطمینان داشته باشد. نکته دوم اینکه ۱۷ درصد تولید ناخالص مالی توسط همین اصناف تامین می شود. مگر می شود این وزن را نادیده گرفت. ... حال شما توجه داشته باشید همین اصناف صد درصد خصوصی هستند.

...اصناف سومین قشر جمعیتی بعد از نیروهای مصلح ( احتمالاْ مسلح) و کارمندان دولت به شمار می آیند.

...پیش از دولت نهم فضای رقابت میان اصناف و دولت بوده است. یعنی میان دولت و بازار رقابت وجود داشته است.

...فردی که نزد روحانیت می رود و به وجوهات می پردازد، هیچ زمان کار حرام یا خلاف انجام نمی دهد. شما باید توجه داشته باشید که همیشه میان اصناف و دولت رقابت بوده است. ولی دولت نهم قصد دارد این فضا را دگرگون کند.

...اصناف بر اساس توانایی های که دارند باید در تصمیم گیری ها شرکت داشته باشند. وقتی میزان اثرگذاری آنها زیاد شود، توجه به اتحادیه ها هم بیشتر خواهد شد. اصلاْ دولت می خواهد که نهادهای صنفی و مردمی مانند اتحادیه های صنفی قدرت بگیرند.

...حال این اقتصاد مردمی در صنعت و تولید به بورس و در  بازرگانی به اصناف تعبیر می شود. ما مکلف هستیم واردات را از دوش دولت برداریم، باید آن را به اصناف بدهیم مثلاْ اگر قرار است برنج وارد کنیم بهتر است مثلاْ حاج حسن آقا وارد کند یا فلان تشکل مردمی؟ به طور حتم تشکل مردمی  اولویت دارد.

...کارتل در اقتصاد خصوصی به مراتب از اقتصاد دولتی بدتر است. از انحصار خصوصی فساد متولد می شود. اقتصاد انحصاری خصوصی مولد نامشروع فساد است و چون در آن فساد ایجاد شده به طور حتم فساد را گسترش می دهد.

... کارتل این است که فردی در قسمتی از بازرگانی کشور نقشی بیش از ۵۰ درصد داشته باشد.»

حال صحبت اینجاست:

آقای معاونی که اصناف را قشر مومنی می داند اطلاع دارد که در شهرستان کاشان مسئول تامین اجتماعی به راحتی با صلاحدید شخصی و کاری تحت عنوان تحقیقات محلی به این قشر مومن، تهمت دروغگویی می زند. و اعتقاد دارد طبق قانون شهر ما، کارفرما باید در محل کارش حضور تمام وقت داشته باشد؟

و آیا معاون اطلاع دارد اصناف و اتحادیه به جز نمایشی بودن هیچ قدرتی در ساختار خدمات رسانی به مجموعه تشکیلاتی خود ندارد؟

سوابق فوق را می توان در مطالب قبلی به راحتی بصورت مستند ملاحظه نمود.