X
تبلیغات
رایتل

سوشید

صندوق بیمه روستایی و میزان تخصیص سوبسید بنزین به روستائیان

مطلب روزنامه هشمشهری ویژه کاشان را خدمتتان در پست «کمی فکر کنیم» کامل آوردم از جمله میزان دریافتی صندوق از روستائیان :

« صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بخش برزک کاشان ظرف مدت ۴۰ روز ۵۱۴ خانوار روستایی را تحت پوشش قرار داده است.

...بیمه شدگان تا به حال بیش از یک میلیارد ریال به حساب صندوق واریز کرده اند.»

ضعیف ترین اقشار مردم در عرض ۴۰ روز یک میلیارد ریال به حساب صندوق واریز کرده اند.

بیائید یک مقایسه ای انجام دهیم از دریافتی میزان یارانه بنزین بین کلیه مردم و مردم بخش برزک :

طبق اطلاعاتی که روزنامه ایران شماره ۳۷۰۸ پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ در مقاله «هوای تازه در فضای اقتصادی» می توانیم دریافت داریم:

«... قشرهای متوسط به پائین جامعه که تنها ۲ درصد از کل مصرف بنزین را به خود اختصاص داده بودند اما در پرداخت یارانه آن با بقیه طبقات جامعه به صورت مساوی شریک می شدند.... با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن ۵/۷ میلیون خودروی فعال در کشور می بینیم که سرانه مصرف بنزین برای هر خودروی ایرانی روزی ۱۰ لیتر بوده است.... غافل از اینکه وقتی دولت هر لیتر بزینی را که برای خودش ۷۵۰ تومان تمام می شود، با نرخ ۱۰۰ تومان عرضه می کند در واقع و به اجبار به اندازه ۶۵۰ تومان در ازای هر لیتر از دیگر ابعاد رفاهی یا غیره می کاهد.»

حال با توجه به اینکه بخش برزک با تشکیل شدن از شهر محروم برزک و روستاهای اطراف آن با جمعیت تقریبی ۱۰ هزار نفر دارای مردمی محروم می باشد، تنها ۲ درصد از این یارانه استفاده کرده اند در حالی در طرف مقابل  برای صندوق بیمه روستائیان و عشایر مبلغ یک میلیارد ریال واریز نموده اند.

محاسبه کنید از این یارانه هنگفت بنزین چه مقدار سهم روستائیان و عشایر می شود تا ببینیم که آیا عدل است دریافت حق بیمه ؟