X
تبلیغات
رایتل

سوشید

یک نمونه از هماهنگی در وزارت نفت

امروز به مطلب جالبی برخورد کردم

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت اقدام به احداث ۴ ایستگاه در اطراف شهرستان کاشان نموده است.

دو ایستگاه در آب شیرین حدوداْ ۳۰ کیلومتری کاشان و دو ایستگاه در نزدیک نیروگاه نطنز آن هم حدود بالاتر از ۳۰ کیلومتری کاشان

ساخت این ۴ ایستگاه نیز به اتمام رسیده است و حداقل هزینه تمام شده برای سازمان برای هر ایستگاه حداقل ۲ میلیارد تومان می باشد.

جالب اینجاست که نزدیک ترین فاصله مسیر عبور گاز از این ۴ ایستگاه حداقل ۳۰ کیلومتر می باشد. و در حالی که ساخت ایستگاه به اتمام رسیده است، اما نه گازی در کنارش می باشد و نه اقدام به انتقال صورت گرفته است.

حال پیدا کنید پرتقال فروش را؟