X
تبلیغات
رایتل

سوشید

همه چیز سر جای خود قرار دارد

- یکی از دوستان سوله ای ساخت تا کاری تولیدی انجام دهد بعد از تلاش فراوان که موفق به این کار ندش سیصد چهارصد جوجه خرید و مشغول جوجه داری شد.

- صاحب مرغ داری که قسمتی از آب یک چشمه را جهت مرغداری خریده بود با آمدن یک طرح کشاورزی، اسناد آب را جهت دریافت زمین به اداره جهاد کشاورزی تحویل داد.

- کشاورزی، باغ های کشاورزی اش را خشکانید تا جهت ساختمان سازی به فروش برساند.

- انبوه سازی مسکن به شرکت های تعاونی واگذار شد با ضوابط ابتکاری و جدید اداره محترم تعاون

- تعاون روستایی با ضوابط ابتکاری و من درآوردی از اداره تعاون منفک شد.

- اداره تعاون هرچند وقت یک بار زمزمه هایی از ناکارآمد بودن و ادغامش با اداره کار شنیده می شود.

- اداره کار دارد به این جمع بندی می رسد که دادن وام های خوداشتغالی نه تنها اشتغالی ایجاد نکرده بلکه اثر عکس داشته است از اینرو وام های فعلی به کارگاههای بزرگ تخصیص داده می شود.

- کارخانه بزرگ با تولید لنت ماشین یکی از ابنارهایش را به پرورش شترمرغ اختصاص داد.

- باغ بزرگ پرندگان توسط یک صاحب کارخانه بزرگ فرآورده های لبنی در قمصر اجرا می شود

- کمتر از ۱۵ درصد فرآورده های لبنی کشور به صورت صنعتی با درآمد بالا و بیش از ۸۵ درصد به صورت سنتی با صرف هزینه های بالا و درآمد پایین تولید می شود.

- کشاورزی با محوریت سنتی شهر برزک تنها به نفع فضای سبز شهرداری برزک است و عملاْ با یک طرح کشاورزی مکانیزه در خارج از شهر جایگزین می شود.

- شهرداری کاشان علی رغم بحران آب در کاشان ۲۷ هکتار تنها در سال ۸۵ با کاشت کاج و سرو به فضای سبز آن شهر افزود.

- اداره محیط زیست مجوز عبور اتوبان از پارک جنگلی را صادر کرد.

- وزیر راه دولت هشتم در دولت نهم ابقا شد.

- دولت نهم قانون بنزین آزاد که توسط مجلس تصویب شد را اجرا نکرد.

- مجلس تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، برگشتی از شورای نگهبان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستام.

- مجمع تشخیص تجمیع ریاست جمهوری با شوراها را تصویب کرد.

- شوراها از کارشکنی فرمانداری ها و استانداری ها با مصوبات خودخبر دادند.

....