X
تبلیغات
رایتل

سوشید

جملات قصار

سامرست موام:

 

مردم از شما تقاضای انتقاد و خرده‌گیری

می‌کنند ولی در انتظار تحسین هستند.

 

 رنه دکارت:

 

تنها داشتن فکر خوب کافی نیست، مهم

اینست که آنرا خوب بکار ببریم. 

 

لئو تولستوی:

 

 همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند،

دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست

که خود را عوض کند. 

 

ویلیام بلیک:

 

. بخشیدن یک دشمن بسیار راحت‌تر از

بخشیدن یک دوست است. «ویلیام

بلیک

 

 اندرو متیوس:
 
 یکی زیبایی منظره را می بیند، دیگری
 
کثیفی پنجره را. این شما هستید که
 
انتخاب می کنید  چه چیزی را ببینید و به
 
چه چیز بیندیشید.