X
تبلیغات
رایتل

سوشید

بیو گرافی گردانندگان طرح ۴۰۰ هکتاری نابر

 

مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی که برگزاری دعای عاشورا هر سال را نیز در کارنامه خود دارد. معمولاْ در طرح نابر در هیئت یک کارشناس ظاهر می شود و از اینکه او را برزکی بدانند افتخار می کند. جلسه که با کشاورزان محله باغستان توسط ایشان انجام شد آنقدر تاثیر گذار بود که چنانچه با محله هایی دیگر نیز تکرار می شد اثری از شرکت کننده در طرح به چشم نمی خورد.

مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی که همه چیز را آرمانی و سهل می بیند و معمولاْ برای درست بودن روند طرح برای مستمعین خود ترجیح می دهد به جای آمار و ارقام از قسم حضرت عباس استفاده کند.

مدیر مستعفی جهاد کشاورزی که با جمع کردن همفکرانی چون خود در این اداره مجموعه کاملی از تخصص و تعهد را به نمایش گذاشته و در حال حاضر با توزیع خاطرات جبهه و جنگ خود شروعی انقلابی برای تبلیغات انتخابات مجلس برداشته است.

مسئول دفتر ترویج برزک (بدون شرح)

هیت امنا طرح که به جهت ساده دلی ابزاری مستند ساز بر تغییرات روزمره کارشناسی طرح به دست اجرا کنندگان طرح شدند تا بار دیگر خاطرات بهسازی برزک تکرار شود.(خرابی با جهاد و مسئولیت به عهده شورای بهسازی)