سوشید

مکانیزم انجام کار اقتصادی در ایران

 

چند روز پیش در جمع تعدادی از دوستان فارغ التحصیل و دانشجو که تصمیم داشتند کاری اقتصادی انجام بدهند هم صحبت شدیم.

یکی از محورهای گفتگو این بود که مکانیزم انجام کار چگونه است که در تحلیل ها به پروسه جالبی برخورد کردیم.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کار اقتصادی از سه محور صورت می گیرد:

دولتی - تعاونی  و خصوصی

و جالب اینجاست که وقت زیادی از تعداد زیادی متخصصین و متعهدین برای چارچوب های تشکیلاتی و راهکارهای آن صرف و تدوین گشته است.

بعد از مدتی به موازات چارچوب های تعریف شده موجود،‌ به جای این که از فارغ التحصیلان در آن ساختار ها استفاده شود مجدد ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان نظام های مهندسی با گرایش های مختلف با یک سری تشکیلات مشابه تعریف می شود.

و حال دوستان در جلسه خواستار تشکیل ساختار جدیدی تحت عنوان انجمن بودند تا به عنوان یک مجموعه به فعالیت اقتصادی بپردازند.

و جالب تر آن که:

یکی از دوستان در مراجعه به یک تشکیلات دولتی و گرفتن راهنمایی که با چه تشکیلاتی می توان پروژه های آن مجموعه را گرفت، اینگونه جواب می شنود:

ای آقا نمی خواهد تشکیلات ایجاد کنی تحت عنوان یک شخص حقیقی هم می شود قرارداد امضا کرد.

نتیجه:

۹۹ درصد وقت ها صرف  تنظیم اساسنامه می شود و کارها و درآمد ناشی از آن تقدیم ۱ درصد