X
تبلیغات
رایتل

سوشید

حرکت با چراغ خاموش

 

هرچند که بعضی از تجارب قبلی ارگانها و سازمانها و مجموعه ها حاکی از موفقیت نسبی سیاست حرکت با چراغ خاموش می باشد ولی آنهم حد و مرزی دارد.

آنچه که عملاْ شاهد آن هستیم عدم خبررسانی شفاف مجموعه های مسئول چون شهرداری برزک، بخشداری برزک، شورای شهر برزک، اداره آب برزک، اداره گاز برزک، جهاد کشاورزی دفتر ترویج برزک، هیئت امنا طرح نابر و ... می باشد که امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد رفع این نقیصه بزرگ باشیم.

این وبلاگ در نظر دارد مسائل مرتبط با مجموعه های فوق الذکر را  با کمک دوستان تجزیه و تحلیل نموده و در اختیار دوستان مقیم و غیر مقیم قرار دهد.