X
تبلیغات
رایتل

سوشید

وضعیت آب در منطقه

 

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب کاشان

شهروند گرامی:

آیا می دانید؟

- متوسط بارندگی سالانه در منطقه کاشان، نصف متوسط بارندگی در کشور و یک ششم متوسط بارندگی در جهان است.

- به دلیل کمبود بارندگی و برداشت مازاد و بی رویه آب بویژه در بخش های کشاورزی و صنعت، و نیز آلودگی تدریجی چاهها، منابع آب موجود در منطقه با تهدیدهای جدی روبروست.

- طی چهل سال گذشته، بیش از ۶۰ متر، سطح آبهای زیرزمینی منطقه کاهش یافته است.

- آب مصرفی یک ایرانی برای استحمام، با مصرف ۶ نفر در کشورهای توسعه یافته برابر است.

- مقدار آبی که برای مسواک زدن یک نفر در کشور ما مصرف می شود با مصرف آب ۲۱ نفر در کشورهای توسعه یافته یکسان است.

- با مقدار آبی که یک خانواده ۴ نفری در ایران برای شستن ظرفها استفاده می کنند در کشورهای توسعه یافته ظرفهای ۲۷ نفر شسته می شود.

- میانگین مصرف خانگی هر مشترک در سال ۸۴ ، برابر ۲۲۸۰۰ لیتر در هر ماه بوده است. چنانچه تعداد افراد هر خانوار را بطور متوسط ۲/۴ نفر در نظر بگیریم، این مقدار معادل مصرف بیش از ۱۸۰ لیتر آب در شبانه روز برای هر نفر می باشد، در حالیکه توصیه سازمان بهداشت جهانی ۷۵ تا ۸۰ لیتر و حداکثر ۱۴۵ لیتر در شبانه روز است.

...