X
تبلیغات
رایتل

سوشید

رانت ها در خدمت منافع شخصی یا عمومی

 

وقتی به بعضی شرکت های تشکیل شده یا در حال تشکیل در برزک نگاه می کنیم به نوعی ارتباط جالب برمی خوریم، به عنوان مثال:

-شرکت تعاونی کارکنان شهرداری برزک توسط بچه های شهرداری

- شرکت طرف قرارداد با اداره آب توسط یکی از کارکنان برزکی اداره آب

- شرکت با محوریت کشاورزی توسط مسئول دفتر ترویج برزک

- پیمانکار بند سرآسیاب توسط یکی از هیئت امنا طرح نابر

- دفتر پیمانکاری ساختمانی توسط رئیس شورا برزک

هر چند در اخلاص تک تک افراد فوق الذکر شک و شبهه ای وجود ندارد اما ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

۱- مطمئناْ با توجه به قرار داشتن افراد فوق در مسئولیت هایی در روستا - شهر برزک این حق را برای افکار عمومی قائل خواهند شد تا با اطلاع رسانی شفاف مردم را در جریان کار خود قرار داده تا از هر گونه سوء تفسیر جلوگیری شود.

۲-از اطلاعات و قدرتی که مسئولیت ها در اختیار ما قرار می دهد در جهت منافع عمومی استفاده خواهیم کرد تا منافع شخصی

۳- منافع عمومی و طولانی مدت عامه مردم را فدای منافع شخصی و کوتاه مدت خود نخواهیم نمود.

هر چند که هرکسی حق زندگی و کار آبرومند در جامعه را دارا می باشد اما خدای ناکرده طوری عمل نکنیم که مسئولیت ها که می تواند منشا آثار و برکات بسیاری گردد در حد ابزاری جهت منافع شخصی و در خلاف مصالح عمومی تنزل یابد.