X
تبلیغات
رایتل

سوشید

گزارش از شرکت تعاونی عماد

این گزارش در دومین همایش روز برزک ارائه شد.

همانطور که اطلاع دارید منبع درآمد ناچیز مردم این منطقه از طریق کشاورزی و دامداری و کارگاه های کوچک گلاب گیری تامین می شود و اکثراْ خرده مالکانی می باشند که به سختی گذران زندگی می نمایند.

برای این مردم سخت کوش و قانع، نداشتن خدمات اجتماعی مناسب از تامین مواد غذایی گرفته تا بهداشت و درمان، حمل و نقل، بیمه های مشاغل و غیره از یک طرف و از طرفی دیگر نبود مکانیزمی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز کار روزمره و فروش مقرون به صرفه ی تولیدات خود مشکلات فراوانی را ایجاد نموده است.

هرچند طی سالیان گذشته برای هر طرح و برنامه ای، امیدواری بسیاری به مردم داده شده است، اما آنچه مسلم است در گذر از مشاغل سنتی به صنعتی جهت بهره وری منابع، افراد ضعیف تر که اکثریت مردم را شامل می شوند، از یک سو نتوانسته خود را با تغییرات وفق دهند و از دور حذف گشته اند( که مهاجرت بالای ۲۰۰۰ نفری جمعیت ساکن از سال ۷۵ تا ۸۵ شاهدی بر این مدعاست) و از سوی دیگر پلی برای تعداد معدودی شده اند. در واقع به اسم آنها و به کام این ها (آمدن امکانات برای عموم بوده ولی مهاجرت روستائیان به شهرها صورت گرفته و شاهد ورود سرمایه دار خوش نشین به منطقه بوده ایم.)

در مجموع مردم برزک با محوریت کشاورز خرده مالک در طول این سالها از سه ناحیه با کوتاهی مسئولین مواجه گشته اند:

۱- عدم ایجاد جایگاه حقوقی نظام مند مردمی جهت پی گیری خواسته های قانونی مشروع (مانند صنف، اتحادیه و شرکت های تعاونی)

۲- عدم پشتیبانی هدفمند و روشن در امور سنتی اعم از کشاورزی، دامداری و صنایع کوچک که شاکله بافت اشتغالی روستا را تشکیل می دهد.

۳- عدم ایجاد فرصت های برابر اقتصادی در طرح ها و پروژه های اجرایی (هرچند که در این طرح ها به ظاهر همه حق شرکت دارند، ولی بدیهی است در عمل قشر ضعیف که اکثریت را به خود اختصاص می دهد بدون پشتیبانی موثر، قدرت حرکت همپای اعضای مجموعه را نداشته و ناچار حذف می گردد.)

برای پر کردن سه خلاء فوق پیشنهاد تاسیس شرکت تعاونی عماد با محوریت ایجاد جایگاهی جهت پیگیری امور مرتبط، داده شد و تلاش هایی در این مسیر صورت گرفت.

امیدواریم با شناخت و آگاهی بیش از گذشته و توجه همگانی در رسیدن به اهداف شرکت، که شکوفایی و پیشرفت مردم و منطقه را به همراه دارد، درست و موفق عمل نمائیم.

انشاءالله - عضو هیئت موسس شرکت تعاونی عماد برزک کاشان

۵/۵/۱۳۸۶