X
تبلیغات
رایتل

سوشید

مطالبی که اجازه مطرح شدن نگرفت

 

در دومین همایش روز برزک مطالبی آماده شده تا جهت اطلاع مسئولین مدعو خوانده شود که از طرف مجریان همایش مجوز قرائت نگرفت.

بسمه تعالی

مسئولین می آیند تا مردم بپرسند؟

تلاش جهادی و فراوانی جهت بهره وری آب در بخش کشاورزی در شهر توریستی برزک در جریان است که ضمن تشکر و قدردانی از مسئولین دلسوز لازم است برای بهتر روشن شدن مشکلات اساسی شهر برزک موارد زیر را خدمت همه عزیزان معروض داریم.

۱- آنچه در جلسات مختلف مسئولان مطرح شده است؛ این که چرا در حالی که حتی نماز خواندن در مسیر سیل مکروه است، مردم رفته اند و خانه و زمین کشاورزی ایجاد کرده اند و از این رو مقصر می باشند.

هرچند باعث خوشحالی مردم سیل زده است که مدعی العموم از طرف مسئولان محترم، اینگونه افراد مقصر را به عنوان متهم به مراجع قضایی معرفی نکرده اند، سوالی به ذهن می رسد و آن اینکه آیا بعد از سیل ۵۰ سال پیش، مسئولان محترم در طول مدیریتشان در این مناطق کوهستانی که در مسیر سیل بودن وجه ذاتی آن است نقشه ی جامعی را ارائه کرده اند تا حال ادعا نمایند مردم خارج از این چارچوب اقدام به ایجاد منازل و زمین های کشاورزی کرده اند؟ و آیا مسئولان ریالی جهت مدیریت سیل مانند، دپو، اصلاح مسیر سیل، ایجاد دیوار ساحلی رودخانه ها، هزینه کرده اند تا در عرض ۲۰ دقیقه بالای میلیاردها تومان ضرر مستقیم و میلیاردها تومان خسارت غیر مستقیم به آسیب پذیرترین مردم وارد نشود؟ و آیا حال که خسارتی عظیم وارد شد، ریالی به کشاورز بلازده پرداخت می شود و یا با تفکر قیم مابانه پرداخت خسارت را منوط به تشخیص های خودشان  و با همکاری بسیج کرده اند؟

۲- در حالی که به واسطه جو کاذب ناشی از شهر شدن برزک و معرفی شدن در رسانه های عمومی به عنوان شهر توریستی، قیمت های زمین سر به فلک کشیده است و خرید و فروش راکد گشته و مخصوص خوش نشینانی گشته که برای هواخوری از اطراف به برزک می آیند. یافتن زمین جهت ایجاد منازل مسکونی برای جوانان برزک صفر گشته که هیچ، زمین هایی که جهت سکونت در ۱۵ سال پیش از طرف بنیاد مسکن در بالای شهرداری و بخشداری در عوض خرابی های گسترده و فراموش نشدنی بهسازی برزک، واگذار شده به عناوین مختلف اجازه ی ساخت صادر نمی شود.

۳- مسئولین محترم در جهت بهره وری صنایع اقشار آسیب پذیر چه قدمی برداشته اند؟ همه اطلاع داریم بخش خصوصی فعال که در این راستا قدم برداشته، با اشراف خود و تسهیلات بخش دولتی، بیش از ۵ درصد مردم منطقه را شامل نمی شود. اما ۹۵ درصد مردم که از کارگاه های کوچک امرار معاش می کرده اند و قدرت بهره وری نداشته اند؛ آیا می باید از بین بروند؟

۴- مسئولین محترم در جهت بهره وری شاغلین بخش قالی بافی چه قدمی برداشته اند؟ همه می دانیم روز به روز وضعیت درآمد در بخش قالی بافی پایین آمد و کارگاه ها یکی پس از دیگری بسته شد و شاغلین بیکار گشتند. در حالی که ابتکار و نوآوری حرف اول را در این صنایع می زند، آیا بحران در این بخش نتیجه سوء مدیریت متولیان نبوده است؟

۵- مسئولین محترم در جهت بهره وری امور دام چه قدمی برداشته اند؟ در حالی که برزک روزی به عنوان یک قطب صادر کننده فراورده های لبنی، شهره عام و خاص بود. چرا می باید حال برای مصرف مواد لبنی خود محصولات تاریخ مصرف گذشته کاشان را وارد نماید و فراورده های لبنی به سختی یافت شود؛ سوال این جاست، مسئولان با توجه به قابلیت های منحصر به فرد منطقه چه قدمی در جهت پشتیبانی دامداری سنتی و ایجاد حتی یک دامپروری صنعتی در این منطقه برداشته اند؟

۶- مسئولان محترم در جهت امور بیمه مشاغل چه قدمی برداشته اند؟

در حالی که عامه مردم این شهر مهاجرت زده، به امور کشاورزی و دام اشتغال دارند، بیمه مشاغل روستایی به جهت شهر بودن، به مردم رنجدیده برزک تعلق نمی گیرد. در این صورت باید بگوییم از طلا بودن پشیمان گشته ایم، فکری برای بیمه بفرمایید.

در پایان:

باید به عرض برسانم جمعیت ۵۰۰۰ نفری این شهر در سال ۷۵ با سیاست های کارشناسانه شما به ۳۰۰۰ نفر در سال ۸۵ رسیده است. امیدوارم با سیاست های دیگر تحت عناوین زیبا و در لوای بهره وری منابع به پایین تر از این دچار نگردد.

انشاء الله ۱/۵/۱۳۸۶