X
تبلیغات
رایتل

سوشید

یک اداره با دو رئیس

 

از یک طرف رئیسی که مستعفی شده و در حال دورخیز گرفتن برای عبوری نه چندان سخت از دیوار بلند منتخبین مجلس شورای اسلامی

از طرف دیگر رئیسی که از ریاست فقط صندلی آن را دارا است؛ صوری بودن آن برکسی خصوصاْ شخص ایشان پوشیده نیست.

شاید اگر او نیز در زمان جنگ فرمانده گردانی در کوههای کردستان بود الان حسرت انبوه دوستانی متعهد که نقش ساپورت دهی رئیس مستعفی را دارند نمی خورد.