X
تبلیغات
رایتل

سوشید

خسته نباشید به آرمان کاشان

در آرمان مورخ دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ تحت عنوان «در نشلج چه می گذرد» آمده است:

«بگذریم از اینکه چاپ مکتوباتی که دارای عنوان و امضا هم می باشند، کلی برایمان دردسرساز می شود.»

و در ادامه با شهامتی وصف ناشدنی رسالت خود را در راستای قوه چهارم بودن خود به انجام رسانیده و اعلام می دارد:

«اهالی روستای نشلج از بابت یک بام و دو هوا بودن قانون در این روستا گله مندند که چرا برای یکی حریم قانونی جاده ۵/۷ متر لحاظ می شود ولی برای دیگری ۵/۱۲ متر»

در ایجا لازم است به دوستان در آرمان عرض کنیم:

خسته نباشید ، خیلی سخت است!