X
تبلیغات
رایتل

سوشید

برای شهرداری برزک متاسفم

اولین شهردار که آمد خیلی توجه به سنگ های خوشکل کنار خیابان داشت. و رنگ های بین سنگ ها

کناره های  این چند تا خیابان کج و کوله برزک را در جایی با این سنگ ها پیاده رو درست کرد و در جایی دیگر جوی سنگ چینی و در جای دیگر که جا نداشت مثل قبل باقی و گذاشت و

در آخر هم رفت

بعد از شهردار اول سرپرست شهرداری آمد. او به فکر حفظ موجودیت تشکیلات بود و جمع آوری زباله ها در شب

شهردار بعدی هم با سنگ چینی کنار خیابانها مخالف بود و یه مدتی همه عرض خیابان را تا دیوار همسایه اسفالت کرد و می گفت این چهار تا خیابان فکستنی پیاده رو می خواهد چکار؟

همچنین در کارنامه خود عریض کردن ورودی شهر را به یادگار گذاشت.

اما شهردار  فعلی نظر مساعدی نسبت به عریض کردن ورودی شهر نشان نداد و گفت این دیگه چه کاری و باید به نمای داخل شهر رسیدگی کرد.

او در اولین اقدام، دعوتنامه ای برای مالکین ساختمان های تازه ساز فرستاد تا به آنها بگوید:

ما نماهای شما را خیلی خوشکل می کنیم تا اگر کسی وارد شهر برزک شد بگه به به نگه اه اه

پیام اخلاقی :

از وقتی شهرداری پای مبارکش را به برزک گذاشته طبق آمار خانه بهداشت حدود ۴۵۰ خانوار برزک مهاجرت کرده اند و تقصیر هیچ اداره ای نیست و از دسیسه های دشمن است.