X
تبلیغات
رایتل

سوشید

استقبال شورا شهر برزک از انتقاد

 

در حالی که دوقوز آباد سفلا هم در حال حاضر سایت آپ دیت دارد و از طریق اینترنت اطلاع رسانی می کند، بگذریم از اینکه سایت برزک  یک سال است که به روز نشده است، نظرات شوراییان شهر برزک نیز شنیدنی است.

آقایان با توجه به اینکه اطلاع دارند در این وبلاگ راجع به مسائل برزک نوشته می شود بدون اینکه به خود زحمت بدهند حتی یک بار به سراغ آن بیایند که هیچ

مطلب  یکی از پست ها را که با چرخش بسیار به گوششان رسیده است مد نظر قرار داده و فریاد سرداده اند که ای آقا

کی رئیس شورا از دفتر شورا استفاده شخصی می کند بلکه برعکس است از دفتر شخصی استفاده شورایی می نماید.

شما خودتان پست مربوطه را بخوانید و قضاوت نمایید

اما

شوراییان هروقت یکی غیر از خود را می بینند با یک لبخند ملیح اعلام استقبال از نظرات دیگران را می نمایند، آیا به نظر شما این صحبت تعارفی بیش نیست؟