X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* پیام های مهربانی دوستان عمده مالک

 

خبرهایی از دوستان عمده مالک می رسد که نشانه هایی از رنجش و ناراحتی ایشان دارد،

لازم است در اینجا توضیحی ارائه نمایم تا رفع سوءتفاهم عزیزان گردد:

حقیر هم مانند دوستان انقلابی جهاد کشاورزی از پابوسان عمده مالک هستم با این تفاوت که بدون تغییر روی کرد؛ از مصادره اموال سرمایه داران رانت ندیده در ابتدا شروع به کار به دست بوسی امروزه سرمایه محور رانت زده

و اعتقاد دارم چرخ صنعت و تولید و اشتغال به واسطه این عزیزان به چرخش می افتد.

اما در کنار قدردانی از تلاش گران عرصه تولید وظیفه و رسالت خود می دانم به توانمند کردن قشر کم اطلاع و ضعیف نیز همت  گمارم

و نهایتاً

هر کدام بر  جای خود محترمند

بنابراین

نگرانی شما از چیست؟