سوشید

* بخشداری برزک فرمانداری می شود اگر...

 

«مسائل و مشکلات منطقه سده از توابع بخش برزک کاشان در نشستی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) روستای ازوار از توابع کاشان بررسی شد.

در این نشست بخشدار برزک گفت: با تبدیل روستاهای ویدوج، ویدوجا و ازوار به شهر در آینده، شاهد رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی بیشتر مردم این منقطه خواهیم بود.

وی افزود: با ارتقای این روستاها به شهر به طور یقین، گرد و غبار محرومیت از چهره این منطقه برچیده خواهد شد.»(۱)

سوال:

اول- آقای بخشدار نفرمودند چرا در طول حدود سه سالی که برزک شهر شده است نه تنها گرد و خاک فقر نرفته بلکه ۴۵۰ خانوار برزکی هم از شهر برزک مهاجرت نموده اند.(آمار خانه بهداشت برزک)؟

دوم- آقای بخشدار نفرمودند بعد از اینکه سده شهر شود، آنگاه به تبع آن برزک شهرستان می شود، آنگاه بخشداری فرمانداری می شود آنگاه بخشدار ، فرماندار می شود.

(۱) نشریه آرمان کاشان - دوشنبه ۹ مهر ۱۳۸۶