سوشید

* اعتراف مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی کاشان

 

در صحبتی که با مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی کاشان شد، ایشان مطالب خوبی را عنوان داشتند.

از جمله ایشان فرمودند:

 

«هدف طرح نابر بهره وری منابع آب و خاک و نیروی انسانی می باشد و مسائل دیگر از جمله ارتقای زندگی خرده مالک در اولویت های بعدی قرار دارد.»

 

ضمن تشکر از اینکه اگر عامه مردم نمی دانند که دارند پلی می شوند برای بهره وری منابع (اگر شدنی باشد که نیست) در عین حال خود دوستان جهادگر کشاورزی می دانند دارند چکار می کنند.

 

مسئول روابط عمومی اداره انقلابی جهاد کشاورزی که در این صحبت دو نفره ترجیح می داد در جواب دادن نماند تا اینکه به نفس مطلب توجه داشته باشد فرمودند:

 

«من اعتقاد دارم دبی آب قنات و چشمه زاینده رود  هر کدام در حال حاضر 250 لیتر است و اگر باور ندارید حاضرم جی پی اس بیاورم و اندازه آن را باهم بگیریم»

 

احتمالا جدیداً دستگاه مذکور برای اندازه گیری دبی آب تغییر کاربری داده است.

 

 انشاءالله مطالب تکمیلی این گفتگوی دو نفره را در پست های بعدی  خواهم آورد