X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* نظر شنیدنی مخابرات شهر کاشان

 

مسئول ارتباطات روستایی مخابرات شهر کاشان در جواب به این سوال یکی از دوستان که چرا سوئیچ قدیمی (تلفن های سیم دار) را در نظر دارند با سوئیچ جدید( تلفن های دبلیو ال ال) ارسالی از قهرود تعویض نمایند فرمودند:

«ما معمولاْ از تکنولوژی جدید باید استفاد کنیم و قدیمی را به جدید تبدیل کنیم نه اینکه جدید را به قدیمی، حال اگر اشکالاتی دارد به فکر رفع کردن آن باشیم.»

ضمن تشکر از جواب عام پسند ایشان عرض می کنیم بازی با کلمات خصوصاْ توسط متخصص آن امری پسندیده نیست.

خصوصیات تلفن دبلیو ال ال را خدمت عزیزان معروض می داریم:

1- تلفن های WLL  مخصوص مناطق صعب العبور طراحی شده است که قابلیت سیم کشی ندارد (مانند روستاهای بورکینافاسو)

۲- تداخل مکالمات

۳- خرابی های پی در پی

۴- واکنش و قطعی نسبت به وضعیت جوی

۵- عدم امکان ارتباط اینترنتی در جعبه تقسیم های چهارتایی

۶- ارتباط ضعیف در جعبه تقسیم های یکی

البته شایعاتی نیز در مورد این تلفن ها در حال تقویت شدن است که مافیای رابطه در جهت خدمات دهی به مناطق نابر اصرار بر حفظ این تلفن ها دارد، که مخابرات به جای ایجاد  سوییچ در منطقه نابر بر وجود این سیستم ضعیف در شهر برزک اصرار دارد.