X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* جلسه سفیران خدمت

 

در این جلسه یکی از دوستان که هنوز منفعل نشده است مطالبی را ارائه نمود:

۱- در رابطه با ای اس پی برزک

۲- در رابطه با تلفن های بی سیم برزک

۳- در رابطه با فناوری gis در  امور برزک

۴- در رابطه با امور بیمه کشاورزان برزک

در رابطه با ای اس پی برزک خدمت سفیران عرض شد با توجه به اینکه این کار را بخش دولتی اجازه ورود به آن را ندارد و بخش خصوصی نیز به علت اینکه کمی فنی است و از طرفی در شروع نمی تواند آنچنان توجیه داشته باشد از اینرو خواهش شد که ادارات با کمک به شرکت تعاونی که در این راستا و امور این چنینی شکل گرفته است کمک نمایند تا این امر جامه عمل به خود بپوشاند.

در رابطه با تلفن های بی سیم برزک با توجه به اینکه این تلفن ها برای مناطق صعب العبور روستاهای زیمباوه طراحی شده است از برزک جمع شود. نه اینکه قرار است سوئیچ پکیده از قهرود به جای سوئیچ سیم دار تلفن های برزک نصب گردد.

در رابطه با فناوری جی ای اس گفته شده که دوران دست گرفتن یک نخ و یک کیسه ۵۰ کیلویی گچ شادان برای تعیین حدود مسیر رودخانه و تعیین مکان های مسکونی و کشاورزی گذشته است و از این فناوری استفاده گردد.

در رابطه با بیمه کشاورزان مشخص کنند اگر برزک منطقه کشاورزی است که تکلیف بیمه مشاغل کشاورزان را مشخص کنند که صندوق بیمه روستائیان و عشایر در عین حالی که اشکالاتی بر آن وارد است برزک را به رسمیت نمی شناسد و اگر منطقه کشاورزی نیست که لطف کنند و برای آن در اتاق های در بسته طرح های کشاورزی تعریف نفرمایند.

احتمالاْ این دوست بی کله بعید نیست بعد از این صحبت ها در جمع سفیران نور یک سری به اداره اطلاعات سفیران نور بزند.