سوشید

* صدها نامه در خصوص شهریه دانشگاه آزاد

 

«رئیس جمهور دوشنبه به دانشگاه علم و صنعت رفت و در جمع دانشجویانی که در سالن شهید ملک لو انتظار وی را می کشیدند، سخنرانی کرد.

... وی با بیان این که امروز کشورهای مختلفی هستند که تقاضای همکاری علمی، اقتصادی و فناوری از ما دارند، خطاب به دانشجویان حاضر گفت: شما دانشجویان در شرایط فعلی باید خود را برای ماموریت های بزرگ و بین المللی آماده کنید.

... رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارتش در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران که ایرنا خبر آن را منتشر کرد، با بیان این که هر روز صدها نامه در خصوص شهریه دانشگاه آزاد اسلامی به دست ما می رسد و این امر قابل تحمل نیست، خاطر نشان کرد: وقتی ما می گوییم دانشگاه آزاد اسلامی، طرف خطاب ما سیاست های حاکم بر این دانشگاه است و باید اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی درست شود و مطابق قانون باشد و امروز نحوه مدیریت این دانشگاه با قوانین ما سازگار نیست.»(۱)

 

روزنامه همشهری - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶