سوشید

* نگران انتقاد نباشید

 

«رئیس جمهور در اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، رسانه های کشور را به داشتن نگاهی با افق جهانی توصیه کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور گفت: مطبوعات ما باید نگاهشان جهانی باشد، چرا که ماموریتشان جهانی است.

... رئیس جمهور خطاب به خبرگزاریه ها گفت: شما می توانید به تولید کننده خبرهای درجه یک در دنیا تبدیل شوید.

...رئیس جمهور در ادامه با بیان این که هیچ مسوولی حق ندارد از انتقادات نگران باشد، اظهار کرد: ولی باید توجه داشت که همه این انتقادها باید برای تعالی همبستگی جامعه باشد نه ایجاد کینه ورزی و دل نگرانی بین آحاد جامعه و این هنر رسانه هاست که این گونه عمل کنند.»(۱)

 

(۱) روزنامه جام جم چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۶