X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* دویدن به دور خود

 

«عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش فرهنگ، رسانه و تحقق اصل ۴۴، گفت:

... بانک مرکزی اولویت های چشم انداز را در ۷۵ شاخص و در مقایسه با کشورهای منطقه آماده کرده و وضعیت ایران در این گزارش کاملاْ مشخص است.

بر اساس شاخص های ۷۵ گانه بانک مرکزی، ایران از لحاظ سرمایه پس انداز رتبه اول و از نظر حجم یارانه ها و نحوه مصرف آن در منطقه بدترین وضعیت را دارد.»(۱)

 

چه خوب است که شاخص ها را مشخص کنیم و نمودار آن را از ۵۰ سال قبل رسم نماییم تا شفاف و واضح نمره خود را به دست آوریم.

حُسن  بسیار مهم این کار آن است که چنانچه شاخص ها مثبت نباشد، در دام کلی گویی و دویدن صرف به دور خود افتاده ایم و خود خبردار نیستیم.

 

(۱) روزنامه همشهری پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۶