X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* حساس است اما بحرانی نیست

 

«امام جمعه موقت تهران گفت که مردم دوست دارند لبخند مسوولان دیروز و امروز نظام را به روی هم ببینند و دوست ندارند آنان به یکدیگر اخم کنند.

... این عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: نباید کاری کرد که اختلاف سلیقه ها به تفرقه بینجامد.

... این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه شرایط حساس است اما بحرانی نیست، گفت: باید طوری اظهارنظر کرد که منافع ملی تهدید نشود.»(۱)

 

(۱) روزنامه اعتماد ملی شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۶