X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۶۲- نوها آمد کهنه ها در راه است

 

در حالی که تعداد ۳۰ دستگاه وال ست نو (جعبه تقسیم تکی تلفن های بی سیم) برای مخابرات برزک جهت نصب آمده است، کارکنان زحمت کش مخابرات در حال بازکردن وال ست و مولتی وال ست های روستای قهرود می باشند تا به عنوان کادویی از روستای قهرود به مردم شهر برزک تقدیم نمایند تا سندی شود بر تکمیل زیرساخت های شهر برزک و کوشش فعالین شورای قبلی و فعلی

مخابرات کاشان در بخشنامه نوشته نشده ای به معترضین این امر پیشنهاد نموده است با مراجعه به مخابرات برزک و دریافت یک وال ست نو و توپ، کاری به این کارها نداشته باشند.

از همکاری مشترکین و معترضین تشکر و قدردانی می شود.