X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۷۰- یک درصد پرستاران راضی اند

 

«بر اساس آمار جهانی به ازای هر تخت باید ۵/۲ پرستار وجود داشته باشد در حالی که در ایران به ازای هر تخت ۷/. پرستار موجود است و تعداد کل پرستاران ۳۰ درصد حداقل استانداردهای جهانی است. اگر نظام پرستاری کشور بخواهد به همه مردم حداقل خدمات پرستاری بدهد باید ۱۵۰ هزار پرستار به کادر پرستاری کشور اضافه شود. از سوی دیگر بر اساس نظر سنجی های انجام شده حدود ۹۰ درصد از پرستاران در شیف شب از اختلال در خواب رنج می برند.

۸۹ درصد از پرستاران از حقوق و مزایای خود ناراضی اند، ۶۳ درصد آنان از شغل خود ناراضی اند و در حالی که ۳۵ درصد رضایت نسبی دارند تنها یک درصد به طور کامل از شغل خود راضی هستند.»(۱)

البته در این مقاله مشخص نشده است که سرانه تخت بیمارستانی چه مقدار می باشد.

 

(۱) روزنامه ایران - ضمیمه استان اصفهان چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۶