X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۸۵- اگر با دیگری بودش میلی

 

رئیس پاسگاه انتظامی شهر برزک خواستار مدارک قانونی شرکت تعاونی عماد برزک کاشان شد.

دیروز رئیس پاسگاه در حالی که به جلسه هماهنگی هیات مذهبی بخش برزک می رفت در مواجهه با مدیر عامل شرکت به مسائل قانونی شرکت پرداخت.

هرچند که سین جین ایشان را مصداق شعر «اگر با دیگری بودش میلی   چرا ظرف مرا بشکست لیلی» دانسته و به فال نیک گرفتیم. در عین حال چنین برخوردهایی دور از انتظار نیست و معمولاْ حمایت های دولتی از مجموعه های علمی و اقتصادی از طرق زیر صورت می گیرد:

۱- پاسگاه نیروی انتظامی جهت عدم مغایرت قانونی

۲- بخشداری، فرمانداری در رابطه با مسائل قانونی

۳- اداره اطلاعات جهت عدم مغایرت اطلاعاتی

۴- دارائی جهت وضعیت مالیاتی

۵- شهرداری جهت عوارض

۶- صنف جهت مسائل قانونی

و...

با این همه توجه باز بعضی آدم های منظور دار می گویند در ایران نمی شود کار کرد.