X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۸۶- رئیس شورا شهر برزک و کارگروه GIS

 

در جلسه ای عضو کارگروه GIS شرکت تعاونی عماد برزک کاشان و رئیس شورای شهر برزک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تسلط به فناوری اطلاعات و کاربردهای GIS از محاسن رئیس فعلی شورای شهر برزک می باشد که همکاری با ایشان را خصوصاْ در این مورد بصورت محسوسی آسان می گرداند.

تهیه نرم افزارهای مرتبط جهت کارگروه GIS توسط ایشان شروع خوبی برای این همکاری شد.