X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۸۸- درصد فقر مطلق در ایران

 

«مدیر کل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: هفت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معادل ۱۱ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند که قادر به تامین هزینه مسکن، پوشاک و آموزش خود نیستند.

به گزارش ایسنا وی افزود: خطر فقر شدید که در آن افراد توانایی سیر کردن خود را ندارند نیز در کشور ۷۰۰ هزار نفر را مبتلا کرده است»(۱)

 

(۱) روزنامه جام جم یک شنبه ۲ دی ۱۳۸۶