X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۹۲- اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا...

 
آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. {جرج برنارد شاو}
اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی. {ژوبر}
همه در فکر آنند که بشریت را اصلاح کنند ولی هیچکس در فکر آن نیست که خود را عوض کند. {تولستوی}
بجای انتقاد وقت و انرژِی خود را برای سازندگی مصرف کنید. {-}