X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۱۲- هزینه ناخواسته اصلاحات

 

در این ده روز اخیر خبرهای مرگ بر اثر سرمای بی سابقه در مناطق اروپا، آمریکا و کانادا از ساعت های مختلف خبری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار شنیده می شود و این در حالی است که در کشور ما با توجه به سرمای شدید و قطع گاز بسیاری از شهرهای ایران حتی یک مورد نیز گزارش نشده است.

بدون شک حتی ناراحتی یک انسان در طرف دیگر جهان مورد خوشحالی هیچ انسانی نمی باشد، اما مطلبی که به نظر اینجانب می رسد آن است که:

مشکلاتی که ناشی از بی تفاوتی نسبت به مسائل جامعه، توسط مردم و مسئولین بطور مستقیم و غیر مستقیم در کشوری مانند ایران ایجاد می شود هزینه ای را تحمیل می کند که اگر امروز نپردازیم مطمئنا فردا خواهیم پرداخت و آن هزینه ناخواسته اصلاحات است که در جریان پرشتاب دهکده جهانی چه بخواهیم یا نخواهیم به حسابمان نوشته می شود.

پس آیا بهتر نیست که خود به استقبال آن برویم و کسری از این هزینه هنگفت درمان را خرج پیشگیری نماییم.

یادمان نرود که این هزینه دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد؛ فردا به سراغ هر کدام از ما خواهد آمد با ظهور و بروزی متفاوت

نوشته شده توسط مجید