X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۳۹- در کوران مرگ و زندگی

 

- در کوران مرگ و زندگی

- و گهگاه گرم می کنم وجود خود را از تنش یک احساس تازه و گذرا

- برای بودن ثانیه ای دیگر

- و کشیدن خفت و خواری و نابرابری و ظلم وستم بیشتر و بیشتر

 و اصرار خانواده:

- آخه مرد حسابی ۷۰ میلیون بیمه شده در کشور داریم؛ چرا ما جزء ۱۰ میلیون بیمه نشده باشیم.

- یادت رفته وقتی سال ۸۴ بیمه روستایی داشتیم، چه مکافاتی می کشیدیم؛ اول پزشک تایید کنه که ما مریضیم و بعد تشخیص بده مریضیمون چیه و بعد تشخیص بده کدام دکتر برایمون مناسبه (با بیمه روستایی قرارداد داره) و بعد داروخانه بگه ما قرارداد نداریم.

- باشه کاچی بهتر از هیچیه

... و یه روز سرد زمستانی ۸۴ زمانی که دکتر متخصص گفت با بیمه روستایی قرارداد نداریم، با عصبانیت این صدقه سری (بخونید دفترچه درمان) رو پاره کردم و تو سطل آشغال ریختم.

۱- آخه آدم حسابی کسی اسب پیش کش رو دندوناش می شماره

۲- نکنه دروغ میگی و تو روستا - شهر برزک ساکن نیستی

۳- عزیز دل من اگر راست نمی گی، نه وقت ما رو بگیر و نه وقت خودتو

۴- تو هیچم از بیمه ها سر در نمی آری

۵- کی گفته خدمات درمانی وظیفه حاکمیتیه

۶- ... شما، تو رو می گم شوهر دخترت چکاره است (یه دست به بغل دستی ببینه دخترش شوهر کرده و می خواهد از بیمه پدر و مادر استفاده کنه یا نه)

۷- حالا فهمیدم با شورا مشکل داری

۸- یا می خواستی شورا بشی نشدی و نمی خواستی فرم را ببری امضا کنند که راست می گی و تو روستا - شهر برزک ساکن هستی یا نه .

۹- اگر سالی ۱۷۰ هزار تومان می دادی تا بیمه درمان بشوی دفترچه درمان خانمتو پاره نمی کردی

۱۰- من اصلاْ استدلال های تو را قبول ندارم

۱۱- یعنی چه که سیستم ارجاع و پزشک خانواده اشکال داره، این سیستم یک سیستم جهانی است.

۱۲- من نمی گم شما روستایی ها عقلتون نمی رسه که به کدام پزشک مراجعه کنید، من می گم پزشکی که سی سال درس خونده عقلش بیشتر از شما می رسه که تشخیص بده کدام پزشک به درد شما می خورد.

۱۳- دیگه قانون سال قبل عوض شده و نیاز نیست شورا تایید کنه که راست می گی یا نه، فقط خانه بهداشت تایید کنه کافیه

...

بیشتر از ۱۳ ، پیش داوری و قضاوت و نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل یک کارمند ساده متصدی بیمه خدمات درمانی شهر کاشان برای یک مراجعه کننده در چند دقیقه کوتاه

... بعضی ها به فرماندار و استاندار و وکیل و وزیر و رئیس جمهور اشکال می گیرند!