X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۷۱- نمره درس عملی اتحاد ملی؟

این نوشته صرفا رویکردی اخلاقی و فرهنگی دارد و نه بیش از آن.عبد الرضامدرس زاده

دو روزی است که از مرگ نابهنگام شادروان احمد بورقانی می گذرد . طبیعی است که روزنامه ها و سایت های اصلاح طلبان و دوم خردادی ها در سوک او به مویه بنشینند وپیام سید محمد خاتمی سر لوحه آن سوکواری باشد اما در بسیاری از روزنامه ها و سایت های اصولگرا این مطلب به حاشیه رانده شده و یا اصلا به عنوان خبر از آن سخنی نیامده است و شگفت این که این مرحوم از بانیان شکل گیری خبر گزاری جمهوری اسلامی در سال ۵۸ است و در دولت اصلاحات البته جرم او مجوز دادن های بی حساب و شمار به متقاضیان انتشار روزنامه و مجله است و البته نام او با مجلس ششم هم گره خورده است.

این روزها لغات اصلاحات و همه هم خانواده های آن و مجلس ششم چیزی مانند کفر ابلیس است و انتساب هر کسی به آن در مواردی ذنب لایستغفر است ولی سخن ما در اسنجا که نمی خواهیم سیاسی باشد این است که در سال اتحاد ملی به راستی بخش عملی این درس تاریخی را چگونه باید امتحان بدهیم و نمره قبولی بیاوریم . چند ماه پیش هم مهندس بهاالدین ادب نماینده همین مجلس ششم در گذشت و چندان در همین جاهایی که نام بردیم آب از آب تکان نخورد. در حالی که همه این پیشامد ها و واکنش ها بی آن که ما بخواهیم آزمون عملی درس اتحاد ملی است. و لطف کار در این است که برای همه ما چنین اتفاقی پیش روست:

ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری

شادی مکن که با تو همین ماجرا رود(سعدی)

اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی این سال را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام نهادند این نامگذاری درست از روی یک نیاز مبرم جامعه بوده است گیرم که دهها همایش هم برگزار کنیم پای عمل که در میان آمد چه کاره ایم . به راستی نمره ما در عمل چند است؟

منبع : سبز اندیش کاشان