سوشید

۳۰۲- آثار و فواید ورزش

 

 آثار و فواید ورزش

الف) آثار فردی: ورزش باعث ترمیم و تربیت جسم و پرورش بدن و سلامتی و نشاط و تقویت قوای جسمانی و در نتیجه رشد جسمی و روحی می گردد.

ب) آثار اجتماعی: ورزش باعث سلامتی اجتماع شده و اجتماع را از خاموشی و سکون و تنبلی به روشنایی و حرکت سوق داده و از بروز انحرافات اخلاقی و خانمان برانداز اعتیاد، سوء مصرف مواد و لذتهای زودگذر دور نگه می دارد.

ج) آثار خانوادگی: خانواده ای که ورزش در آن حاکم باشد شادابی با سلامتی و کار و تلاش همراه با قوت و قدرت توام است و آثار روانی، ضعف اعصاب، تنبلی در آن خانواده نیست.

د) آثار اخلاقی: دوری از رذایل اخلاقی، انحرافات جنسی و شهوانی، دور از عصبانیت ها و عقده گشایی  و برقراری روح محبت، دوستی، تعاون و ایثار و گذشت را در انسان زنده می کند.

ه) آثار اقتصادی: هر ملتی برای شکوفایی اقتصادی نیاز به توان، قدرت و بازوهای نیرومند و مغزهای فعال دارد که همه اینها نیازمند به بدن سالم و نیرومند و قوی هستند.

پیامدها و فواید ورزش:

۱- سلامتی.

۲- ایجاد تحرک.

۳- ایجاد استقامت و اراده قوی.

۴- نشاط.

۵- ایجاد قدرت.

۶- ایجاد دقت و سرعت.

۷- ایجاد رقابت و مشارکت.

۸- ایجاد محبت و صمیمیت.

۹- عدم یاس و امید به آینده.

۱۰- الگوپذیری و اطاعت.

۱۱- احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری

۱۲- ایجاد عدالت و رعایت شرایط.

۱۳- احترام به نظر دیگران در قضاوت.

۱۴- خضوع و فروتنی.

۱۵- ایثار و گذشت.

۱۶- برنامه ریزی در تمرین و کارها.

۱۷- عبرت گیری از شکست ها.

۱۸- تلاش و کوشش مداوم.

۱۹- مبارزه در سختی ها

۲۰- امتحان و مسابقه و سرانجام موفقیت.

شیخ الرئیس ابوعلی سینا:

«دارو صفا می دهد و جفا می کند ورزش صفا می دهد و جلا می بخشد.»

فاطمه کاردان - کارشناس تربیت بدنی