سوشید

۳۰۳- آزاد راه کاشان ورکان

سلام

نمیدانم تازگی از جاده کاشان برزک عبور کرده اید یا نه
آنقدر گودال و خندق های جورواجور در آن است که مطمئنا هر مسافری که برای اول بار از این جاده عبور می کند توبه میکند که دیگر آن طرف ها پیدایش نشود آقای احمدی نژاد در سفر استانی صحبت ازآزادراه کاشان ورکان خبر دادند اما حتما این هم مثل بقیه کارها در مورد برزک کنسل شده
چند روز پیش که به برزک می آمدم  دیدم اداره راه با تمام تجهیزات در حال تاسیس جاده ای جدید برای نیاسر بودند امیدوارم خدا فرجی برای مردم برزک برساند