سوشید

۳۱۸- ترک اوجب واجبات

 

امروز ترک اوجب واجبات کردم و به جای رفتن پای صندوق رای، جهت تحقیق و بررسی وضعیت اینترنت بخش ها و شهرهای تابعه به نیاسر آمدم.

الان در یک کافی نت با حال شهر نیاسر نشسته ام و مطالب را تایپ می کنم؛ یک کافی نت با کلاس با داشتن ۶-۵ سیستم روبراه و سرعتی بالاتر از سرعت کافی نت های شهر کاشان

این مرکز همچنین خدمات وایرلس و فروش کارت به منازل را نیز انجام می دهد.

شرکت سبز گستر نیاسر