X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۴۸- توزیع سیمان - پی گیری مهد

زمانی که برزک به شدت مشکل کمبود سیمان برای ساخت و ساز و تعمیرات را تجربه می می کرد، با پیشنهاد و پی گیری بخشدار محترم؛ شرکت تعاونی عماد اقدام به توزیع سیمان از طریق گرفتن نمایندگی سیمان کویر در بخش برزک نمود.
بعد از گذشت یک ماه و اندی از توزیع سیمان، آنقدر سیمان زیاد شده که نمی دانیم چگونه آن را به فروش برسانیم. خصوصاً امروز که با آمدن بونکر 25 تنی و خالی کردن آن در انبار سیمان شرکت تعاونی عماد، حتی درب  ورودی هم با انباشته شدن سیمان
پشت آن بسته شد تا فردا چه شود!
و شاید بتوان گفت این همه یکی از اشکالات مدیریتی است که گاهی برای سیمان دعوا می شود و بازار آزاد راه می افتد و گاهی هم انبارها انباشته از سیمان می گردد.
بگذریم که حرف بسیار است.
بعد از افطار به دنبال مکانی در محله کارگاه و باغستان برای بازگشایی مهد کودک با تعدادی از دوستان رایزنی نمودم.
مجوز مهد کودک خصوصی توسط خانم کاردان گرفته شده و طبق توافق شفاهی قرار است با همکاری شرکت تعاونی عماد اقدام به انجام این امر بنماییم.
مکان های بسیاری را برای این موضوع بررسی کرده ایم ولی تا کنون روی محلی به توافق نرسیده ایم.