X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۵۶- متوقع آفرین مباش

انسان دنیائی از عجایب است. ارسطو
آدمی بصیرت است نه بصورت، انسانیت به کمال است نه به جمال. جان اشتانبک
آنکس که جرأت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است. شکسپیر
اگر زندگی انسان هیچگونه جنبه انسانی نداشته باشد، فردا روز دیگری نیست.
آنچه را که انسانیت به تو فرمان میدهد، انجام بده و از هیچ کس جز خودت متوقع آفرین مباش. سرریچارد برتن
اگر انسان خود را از آنچه هست نتواند به مقامی بالاتر برساند موجودی ضعیف و ناچیز است.
اگر انسان هر کاری را به اجبار انجام دهد، یعنی مثلاً خود را مجبور نماید که هر روز ده صفحه بنویسد آن علاقه اصلی و باطنی از بین خواهد رفت، من تصدیق می کنم که نوشتن کار سختی است، ولی حتماً باید با تفریح توام باشد. ویلیام فالکر

انسان ترکیب عجیبی است و در عین ناچیزی خود را برتر از همه می شمارد. اشتیل
انسان در این عالم چون شمع سرگردانی است که هنگام عبور از این راه حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد. هوگو
انسانها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم. برناردشاو
انسان همیشه می تواند بهتر از آنچه هست باشد و اعمال خود را منظم کند، به این فکر خود انضباط بخشد و با امید زمین را بیاراید. اوبری دوور
انسان قبل از هرچیز باید حیوان خوبی باشد. هربرت اسپنسر
انسان فرزند محیط و جامعه است که در آن نشو و نما و پرورش یافته است. موپاسان
انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند خود را نه تنها با افراد ملت خویش برابر خواهد دانست، بلکه با تمام اقوام دیگر نیز مساوی خواهد شمرد. لئون تولستوی
انسان به صورت نیست به صفا است.
انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند. داستایوسکی
ای انسان تو آویخته میان یک لبخند و یک اشکی. بایرون
انسان ها به صورت کلی چیزی جز کودکان بزرگ نیستند. ناپلئون
انسان را محصول نمایشگر جهانی نامیده اند، خوب است به خاطر داشته باشیم که آدمی در این وضع نمایشگر، بهترین چیزهای طبیعت و نیز بدترین آنها است.
بشر حیوانی به کار برنده افزاراست، در هیچ نقطه ای او را بدون افزار نمی توان یافت، با نداشتن افزار در حکم هیچ است و با داشتن آن همه چیز. توماس کارلایل
برتری انسان از سه راه است، از پرهیزکاری که با آن از نگرانی میرهد، از حکمت است که پریشانی را از او دور می کند و از شجاعت است که او را از ترس می رهاند. کنفوسیوس
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات مصیبت و عذاب کشیده، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او میتواند بخندد. نیچه
به من بگو برای چه شخصی احترام قائلی، تا بدانم چگونه انسانی هستی، چه این به من نشان می دهد که چه تصوری درباره انسانیت داری و خود نشان آن هستی که چگونه انسانی بشوی. کارلایل
تأسف برای گذشته به این می ماند که انسان به دنبال باد بدود. مثل روس
جهان بزرگ است و آدمیزاده کوچک، اما انسان می تواند چنان بزرگ شود که جهان در برابرش کوچک.
خون تمام افراد بشر یکرنگ است ولی لیاقت آنها فرق می کند. مثل آلمانی
دوست دارم بدانم که انسان در خط سیر خود از حالت توحش به مدنیّت چه گامهایی برداشته است. ولتر
در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان صحبت است. افلاطون
دولت و دین و مالکیت و کتابها، چیزی جز وسیله ای برای ساختن انسان نیست، کره زمین میوه ای بهتر از انسان تمام عیار ندارد. شوپنهاورس
دو چیز تفاوت فاحشی بین انسان و حیوان به وجود می آورد، قدرت بیان و دروغگوئی. آناتول فرانس
عرق ریختن و در کثافات زیستن و احساس نیمه بردگی در کار باید از میان برود، باید با معامله کردن با انسانها همچون انسان احساس انسانیت را ترویج دهیم. لوید جرج
زینت انسان سه چیز است، 1- علم 2- مجبّت 3- آزادی. افلاطون
کارآموزی و تربیت انسان به صورت عمده باید مصروف ساختن انسان باشد. گاراد ستون
گاه انسان در مقابل بعضی ها از خوشبختی خود احساس شرم می کند
مردم چنانچه غیر از خودشان مدل سرمشق نداشتند به ندرت به پیشرفت نائل می شدند. اسمیت
معتقدم که سرنوشت انسان را تنها محبت معلوم می کند و بس. شکسپیر
مفید ترین و پیشرفت نکرده ترین شناسائی به نظر من همان شناسائی افراد بشری است. ماسیون
من وطن را بیشتر از خانواده ام دوست دارم، اما به انسانیت بیشتر از کشورم علاقمندم. فئلون
مقام نیست که انسان را می سازد، بلکه انسان است که مقام را می سازد، و برده می تواند مردی آزاد باشد، جبار و خودکامه میتواند برده باشد، ما خود مقام و موقعیت را، پست یا عالی می سازیم. روسو
وای که چه دشوار است انسان در تنهائی پیر شده و در بی کسی بمیرد. غ – ذ
می خواهم از خودم یک انسان بسازم و اگر در این کار موفق شوم در هر کار دیگر کامیاب میشوم. گارنیلد
هر انسانی برای خود لحظه های شیطانی دارد. لاواتر
وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد. امرسون
هر انسانی یک جلد کتاب است به شرط آن که بدانی چگونه آن را بخوانی.
یقین است که اگر همه عالم برای انسان ساخته شده باشد انسان برای چیزی از عالم ساخته شده است. دیلیس