X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۶۳- بازخوردهای نشریه

امروزبعضی بازخوردهای نشریه شماره پنج به گوشمان رسید. مسئول سابق مرکز ترویج اولین بازخورد بود که به شدت ناراحتی و نگرانی خود را از گزارش «دستاورد شورا سوم؛ انتقال مرکز ترویج و رکود طرح نابر» به مدیر مسئول اعلام داشتند. کارگروه تلاش کرده بود در این گزارش مطلب به صورت مستند ارائه شود ولی با توجه به نظام های تصمیم گیری رایج که به صورت خودمانی و پشت درهای بسته انجام می گیرد و کمتر توجهی به دو دو تاهای قانونی می شود؛ طبیعی است که روشن شدن بعضی از زوایای مغفول می تواند برای افراد ذینفع دردسر ساز شود و این وظیفه مطبوعات است نوری به تاریکی تابانده و فضایی فراهم سازد تا مسئولین خود را مقید به حرکت در چارچوب قانون بنمایند.
دومین بازخورد به گوش رسیده از «دکتر الهام برزک» بوده است که مقاله «بی حرمتی به ساحت خوبان» را توهینی به خود فرض نموده و فالگوش گزارش نموده است که ایشان به تهدید مدیر مسئول پرداخته  که شکایت ایشان را به رئیس مدیرش می رساند تا از مدیریتش ساقط کنند؛ دست های پشت پرده درآمده از آستین مبارک