X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۶۴- حقیقت هرگز نمی میرد

در میان مردمی که حتی یک آدم بیدار وجود داشته باشد حقیقت هرگز نمی میرد.

بهترین سیاست صداقت است. سروانتس
چون حق با من است از تهدیدها نمی ترسم. سوفوکل
ما حقیقت را به استعانت عقل نمی شناسیم به واسطه قلب با آن آشنائی پیدا می کنیم. پاسکال
باور کردن دروغیکه انسان صد بار شنیده آسان تر است از حقیقتی که انسان حتی یکدفعه هم آنرا نشنیده است.
آنجا که حقیقت نباشد همه چیز پست و زشت و مبتذل است. سقراط
آدمی قوانین فیزیک و شیمی و میکانیک را بخوبی می شناسد ولی خود را نمی شناسد و از نیازمندیهای حقیقی جسم و جانش آگاه نیست. الکسیس کارل

آنکه همواره بحقیقت توجه دارد با همنوع خود به مهربانی رفتار می کند. مهاویرا
از ستایش و عیب جوئی مردمان هیچکدام را نباید محک حقیقت شمرد ولی از هر دوی آنها می توان به عنوان محک برای شخص خود استفاده کرد. واتلی
آنچه هستی باش. نیچه
انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگرانرا فریب داده است. لارشفوکو
آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گوئید. امرسون
اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو آنگاه بهر دو خواهی رسید هم حقیقت و هم عظمت... سنگا
آیا ممکن است برای من چیزی خارق العاده تر از حقیقت باشد. داستایوسکی
انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول کند مگر آنکه واقعاً در نظر او حقیقت باشد. دکارت
اول مطمئن باش ذیحق هستی، بعد جلو برو.
اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد، ولی حقیقت در یک دروازه گیر می کند.
مبادا که ترس از مردم شما را از گفتن حقیقت باز دارد.
باید حقوق شخصی خود را با ملایمت و ادب طلب کنیم و ضمناً حقوق دیگران را نیز رعایت نمائیم. کایزل
مشعل نبوغ فروغ نیابد مگر آن زمان که نور حقیقت برآن بتابد. کنت دوسکور
باور کردن دروغیکه انسان صد بار شنیده آسان تر است از حقیقتی که انسان حتی یکدفعه هم آنرا نشنیده است.
وقت گرانبهاست اما حقیقت گرانبهاتر از آن است. میرابو
ما حقیقت را به استعانت عقل نمی شناسیم به واسطه قلب با آن آشنائی پیدا می کنیم. پاسکال
بهترین سیاست صداقت است. سروانتس
بزرگ ترین خطری که در فریب دادن دیگران وجود دارد این است که سرانجام شخص خود را فریب خواهد داد.
تمام موجودات خواه با جان و خواه بی جان در جستجوی حقیقت اند.
جز حقیقت چیزی را جستجو نمی کنیم در هر جا با حقیقت مصادف شوم پیروی آن را بر خود امری ضروری می دانم . فردیک کبیر
تنها فضیلتی که من خواهان آن هستم حقیقت و عدم توسل به زور است. گاندی
جستجوی حقیقت دیوانگی مطلق است چه موقعی که به حقیقت رسیدید ممکن نیست به کسی بگوئید و دشمن شما نشود. برنارد دوسن پی یر
چون حق با من است از تهدیدها نمی ترسم. سوفوکل
چراغ حقیقت خاموش نشده است و هرکس پف کند باصطلاح ریشش بسوزد. غ-ذ
چون حقیقت را شناختی از آن پیروی کن. حکمت چین هندو
نفس شریف را بحسن قبول حق و نفس خبیث را به سرعت میل به باطل توان تمیز داد. سقراط حکیم
حقگو باشید و با صریحترین لهجه حقیقت را بیان کنید.
حقایق را بگوئید و مردم را آگاه سازید و مطئمن باشید که کشته خواهید شد. ولتر
حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن.
حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنید. دکاردت
حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است. مثل آفریقائی
حقیقت چون روغن بادام است، همیشه بخورد دیگران می دهیم بدون این که بخواهیم خود قطره ای بخوریم. مثل نروژی
حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. مثل اسپانیائی
حقیقت سنگین است لذا عده ای معدود حاضرند آن را تحمل کنند.
خورشید صفت با همه کس یک رو باش.
خوب یا بد، حقیقت از تمام مسموعات و مشهودات ما بهتر است.
در بطن هر اشتباهی حقیقتی نهفته است.
در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است و بینوائی حقیقی خودخواهی. ونید
دقت در حقیقت امر بخودی خود تحمل ناپذیری ملالت بار است. برتراندراسل
در میان مردمی که حتی یک آدم بیدار وجود داشته باشد حقیقت هرگز نمی میرد.
زور حق را پایمال می کند. مثل ایرانی
دعوی مکن چیزی را که نه از توست و انکار مکن حق را که بر تو هست.
سرم را بشکن ولی حقیقت را بگو. مثل یونانی
شخص آزاد آن کس است که حقیقت او را آزاد کرده باشد از او که بگذریم همه بنده و اسیرند. کاویر
ضرب المثلی نیست که در آن یک جو حقیقت وجود نداشته باشد. مثل اسکاتلندی
عجب است ولی حقیقت دارد. حقیقت همیشه عجیب تر از تخیل است. لردبایرون
فحش دلیل آن کسانی است که حق ندارند. روسو
فلسفه دوست داشتن حقیقت است نه محبتی که برای یک نوع علم با یک مسلک احساس شود. بایگون
کسانی که حقیقت را درک کرده اند با افرادی که حقیقت را دوست می دارند برابر نیستند. کنفوسیوس
کسی که فقط حقیقت را بگوید، یک اسب تندرو هم لازم دارد. مثل ایرانی
کسی که به کار خیر مالوف است تابع امر کسی نمی شود و عدالت و حقانیت را پیشوای خود قرار می دهد. پاسکال
همیشه حق با کسی نیست که بهتر سخن می گوید. مثل آفریقائی
هرگاه در گوشه ای از زمین خونی به ناحق ریخته شود همه مردم جهان دستشان بدان آلوده است. داستایوسکی
منبع : www.pcseven.com/forum