X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۶۸- بهشتی ها با جهنم ها هم اینگونه صحبت نمی کنند

زمانی که در عالم خیال وضعیت دهکده جهانی را زیر و رو می کنی و سیاهپوستان و فقیران و تبعیض نژادی و وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای جهان سوم و همه را از نگاه دبیر کل سازمان ملل متحد و گاهی رئیس جمهوری آمریکا بررسی می کنی و نظریه ارائه می دهی و وقتی از بالا ابر خیال بر زمین یک روستای کوچک که نام شهر بر خود گرفته پایین می افتی و در اولین برخورد با یک کشاورز ساده روستایی تمامی نظریه هایت دچار تغییر و تحول می گردد؛ چگونه می شوی؟
آری در حرف بسیار ساده و در عمل بسیار مشکل و شاید هم چون ابتدای راه هستیم اینگونه می نماید.
گاهی فکر می کنم من خیلی از خودم متشکر هستم و این را زمانی بیشتر فهمیدم که در انتهای جلسه ای که با اعضا شورا و امام جمعه محترم در رابطه با مسائل نشریه بهشت پنهان داشتیم و بیان کردیم که ما نقد و اطلاع رسانی می کنیم و نیمه خالی لیوان را نشان افکار عمومی می دهیم و شما هم با استفاده از اهرم هایی که دارید فضای نقد و انتقاد و ظرفیت ها را بالا ببرید، و انتظار داشتیم امام جمعه ازمان تعریف و تمجید کند به یک جمله بسنده کرده و آن این که «بهشتیان با جهنمیان هم اینگونه صحبت نمی کنند»
کارهایی که در اعتقادات اینجانب بوده است و شعار حقیر «نیازهای مشترک، جمع شدن قابلیت های متفاوت، کمک دولت مردان» در حرف چند کلمه است و در عمل یک دنیا کار و نیاز دارد تا صبر و حوصله به خرج دهیم و فرهنگ سازی کنیم و دوام آوریم و ادامه دهیم.
ارتباط با مسئولین و مردم مطمئناً به نفع است هرچند در حال حاضر اعضای شورا به قول خودشان با زیرکی برخورد می کنند (در جلوی رو تایید می نمایند و در جلسات پشت سر تکذیب) و شهردار که تا کنونی کمکی از ایشان دریافت نشده است و بخشدار که اعتقاد دارم مردی با فکر باز و هرگونه کمکی که از دستش بر بیاید دریغ نمی کند و بسیار با ظرفیت است و امام جمعه محترم که هرچند مواضع خود را شفاف بیان نمی دارد، تا اندازه ای از حمایت ایشان برخوردار هستیم و تنها اشکالی که به نظر من می رسد و می توانم در رابطه با ایشان بیان دارم این است که مسئولین ارگانهای مختلف از کوچک تا بزرگ و حرفهایش برای ایشان عین اسلام است و دارای تقدس فراوانی می باشد. و این، کار را برای ما سخت می کند.
در حال حاضر با دوستان نشریه بهشت پنهان همکاری می کنم وبه کمک خانم خدیجه کاردان  در حال راه اندازی مهد کودکی در ابتدای محله باغستان می باشیم و همچنین راه اندازی دفتر دیتا در محله امام که هم دفتر نشریه می باشد و هم می تواند به علاقمندان اینترنت خدمات ارائه دهد. در عین حال مجموعه فرهنگی محله کارگاه نیز در حال فعالیت است که جلسات نشریه در طول هفته و جمعه ها در آنجا برگزار می گردد.