X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۷۵- و امید من زیاد

از دیشب که بارش باران شروع شده تا حال، گاهی کم و گاه با شدت می آید و فرصت از خانه بیرون رفتن را می گیرد. در عین حال صبح و بعد از ظهر به انبار مصالح شرکت تعاونی عماد رفتم و دو سه تن سیمان کیسه کردم.
در این آب و هوای بارانی مشتری سیمان کم می شود و امید من زیاد