X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۸۱- افیون بورکراسی اداری

امروز در حالی که با موتور از سربالایی نزدیک خانه بالا می آمدم یک لحظه ترمز و گاز را قاطی کرده و مستقیم داخل دیوار منزل همسایه رفته و سخت مجروح شدم.
...
 اشکال در یکی از متن های نشریه بهشت پنهان اولین بازخورد شماره جدید بود که امروز حواشی جالبی با خود به همراه گذاشت.
مسئول تعاونی های تولید جهاد کشاورزی کاشان زنگ زد و حقیر را توصیه به دقت در امور نشریه و جمع کردن نشریه به جهت اشتباه موجود، نمود.
جریان از این قرار است که در پیاده کرده متن سخنرانی مسئول تعاونی ها در نماز جمعه نام مسئول ترویج جهاد کشاورزی کاشان به عنوان مسئول تعاونی ها در مقدمه سخنرانی آمده است.
برایم تعجبی بود که چگونه این اشتباه تایپی، نعشگی پست و مسئولیت حاصل از افیون بورکراسی اداری را برهم زده و این زحمت بزرگ را بر خود هموار ساخته تا نگاهی به برآیند افکار عمومی نموده و اشکالی از آن بگیرند؛ جای تبریک و تشکر دارد.
یاد طنزی افتادم:
یه روز دو معتاد کنار منقل نشسته بودند بعد از خستگی مداوم حاصل از خماری و نعشگی علی به نقی گفت:
علی: بیا یه ورزشی بکنیم
نقی: چه ورزشی
علی: تو بیا جای من بشین، من جای تو
نقی: خوب این چه کاری است که بکنیم، بیا منقل را بچرخونیم
...
 درد در تمام استخوانهایم می پیچد و رهایم نمی کند.