X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۸۶- فتح باب همکاری

دیروز فرصتی ایجاد شد تا از نزدیک با دوستان مسئول ترویج و مسئول تعاونی های تولید جهاد کشاورزی کاشان دیداری صورت گیرد. هر چند فرصت یک ساعتی که به همراه مدیر عامل محترم شرکت گلستان سده خدمتشان بودیم با آشنایی و گزارش کار فعالیت های شرکت تعاونی عماد گذشت و زنگ همراه حقیر و  آمد شد ارباب رجوع و تلفن های اطاق ترویج نگذاشت حداکثر استفاده را از این آشنایی گرفته شود، در عین حال به نظر می رسد فتح بابی شد برای شروع همکاری های خوب و مفید در فاز اطلاع رسانی