X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۸۸- هزینه کردن خود برای نشریه

جلسه امروز نشریه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجموعه فرهنگی شرکت تعاونی عماد برگزار گردید. در ابتدا بارخوردها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

یکی از بازخوردها مقاله در رابطه با آندلس بود که در قسمتی از آن گفتگوی تمدن ها در زمان دولت قبلی به نوعی مورد هجمه قرار گرفته بود. با توجه به این که قرار است فضا برای همه گونه تفکر باز باشد از ارائه مقاله در نشریه دفاع شد. 

در ادامه مطالب شماره بعدی جمع آوری و قرار گشت در همین یکی دو روز مطالب باقی مانده به مدیر مسئول و سردبیر تحویل گشته تا در زمان و وقت مناسب کار گزینش و صفحه آرایی و ویرایش و ویراستاری و چاب صورت گیرد و دهم آذر توزیع گردد. 

سی دی هدف شماره یک از محمود معظمی به دوستان نشریه تقدیم گشت تا قدمی در جهت آموزش دوستان برداشته شود. 

در این جلسه تاکید شد تا کارگروهها در چارچوب نشریه حرکت کرده و از اقدامات فردی خودداری نمایند. بارها تجربه شده است که با یک اقدام حساب نشده از طرفی تعدادی از افراد مجموعه ای، تبعات آن دامن گیر مجموعه گشته است. به نظر می رسد با تساهل و تسامحی که مدیر مسئول محترم از خود نشان می دهند، دوستان به جای هزینه کردن خود برای نشریه از مجموعه و شرکت تعاونی عماد برای خود هزینه نموده و اقدامات ناسنجیده ای انجام می دهند که چشم انداز نامطلوب آن به راحتی پیداست.