X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۹۰- کار و کار و کار

یک دردی در روحم احساس می کنم که تمام وجودم را تحت شعاع خود قرار داده است. 

یه وقتهایی از خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن و زندگی کردن سیر می شوم و این درد لاکردار سراغم می آید. 

دردی که چاره ای ندارد جز مردن 

خودمو مشغول می کنم، مشغول کار و کار و کار تا وقتی نداشته باشم برای شنیدن صدای آن