X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۴۰۰- اینترنت دفتر نشریه

بالاخره بعد از ماهها کوشش موفق شدیم اینترنت دفتر نشریه بهشت پنهان را فعال نماییم و امروز اولین روز این ماجرا است و الان از داخل دفتر برایتان می نویسم . 

دفتر فنی یکتا که در ماه تیر در اثر همکاری شرکت تعاونی عماد و دفتر فنی توانست اینترنت خود را راه اندازی نماید معترض دفتر شد و همکاری خود را با اعضا شرکت تعاونی قطع نمود. 

 نحوه همکاری به این صورت بود که پی گیری های مجوز با شرکت تعاونی و سرمایه گذاری با دفتر فنی یکتا و خدمات به اعضا شرکت با تخفیف و در حال حاضر این تخفیف برداشته شده است.  

استدلال دفتر فنی یکتا آن است که وجود دو دفتر که خدمات اینترنت ارائه نماید توجیه اقتصادی ندارد و باعث ضربه به دو دفتر می شود و استدلال دفتر نشریه آن است که اولاْ هر مجموعه ای در برزک این حق را دارد که دارای خطوط دیتا باشد و دوم بیاییم تلاش کنیم که با راههای مختلف کاربران اینترنت را افزایش دهیم تا آن که از وجود دفتر دیگر ابراز ناراحتی و نگرانی نماییم.

بدون شک با همکاری می توانیم کمک های بهتری به هم و  برای منطقه انجام دهیم.